EPIC-AUCTIONS Trekker & Trucktrek Hoogeloon

Reglement

Voor de deelnemers is het belangrijk eerst kennis te nemen van het Reglement hieronder.

Reglement EPIC-AUCTIONS Trekker & Trucktrek Hoogeloon

Tijdens de wedstrijd doet er een grote variëteit aan tractoren mee. Om de wedstrijd voor iedereen leuk en eerlijk te houden hanteren wij een aantal regels. Wij willen samen met jullie en onze bezoekers een leuke wedstrijd neerzetten. Continue voor politieagent spelen doen we daarom liever niet. Houd je alsjeblieft aan onderstaand reglement. Veel succes op weg naar die Full Pull! 

Belangrijk 

Het is belangrijk dat u kennis heeft genomen van het reglement van EPIC-AUCTIONS Trekker & Trucktrek te Hoogeloon. De organisatie is mede door de aangescherpte regels op het gebied van onder andere veiligheid en milieu aspecten extra scherp. WEES DUS GOED VOORBEREID! Dan kunnen we samen nog vele jaren doorgaan met het organiseren van dit mooie evenement. 

5/5

De inschrijving is gesloten.

De wedstrijd vindt plaats op donderdag 18 mei 2023 op het terrein aan de Hoogepoort te Hoogeloon. Inschrijven op wedstrijddag is niet mogelijk. Veranderen van klasse op de wedstrijddag is niet mogelijk. Dit dient u tijdig vooraf aan te geven via email naar: 

Een deelnemer die te laag inschrijft wordt in een zwaardere klasse geplaatst om een zoveel mogelijk sportievere wedstrijd te handhaven.

 • De tractor mag maximaal in een twee klasse deelnemen.
 • De tractor mag niet in de Landbouwklasse en Boerensportklasse deelnemen.
 • De uiteindelijke klasse indeling wordt door de wedstrijdleiding bepaald.
 • Trekhaakhoogte 50 cm.
 • Trekhaakhoogte vanaf 8,5 Ton is 60 cm.
 • Zorg voor een trekoog doorsnee van 75 mm, of draai de originele trekhaak. Haak van de sleepwagen wordt van boven aangehaakt, wordt dus niet platgelegd.
 • Aan de steigerbegrenzer moet je de tractor op kunnen tillen.
 • Trekhaak mag geen topstang verbinding hebben boven hart achteras.
 • Er mogen 2 personen per tractor gratis op de wedstrijd binnen.
 • Zorg dat je in de klasse inschrijft waar je in thuis hoort om diskwalificatie te voorkomen.
 • Zowel de 1e als 2e trek worden bij elkaar opgeteld!
 • U bent pas ingeschreven als het inschrijfgeld per IDEAL direct is betaald. 
 • Kosten voor inschrijven zijn € 20,-.
 • Je mag maximaal met één trekker in 2 klassen mee doen en niet in dezelfde klasse.
 • Het is niet mogelijk om op de wedstrijddag van klasse te veranderen!

 

LET OP. DE VOLGENDE PUNTEN ZIJN AANGEPAST IN HET REGLEMENT

Alle deelnemers:

1.11
mag met de tractor geen overmatige        rookontwikkeling hebben op de openbare weg naar en van het evenement.
 
Voor boerensport deelnemers:

6.18

Alle boerensport tractoren zijn verplicht een deugdelijke steigerbegrenzer te hebben.

5/5

Reglement EPIC-AUCTIONS Trekker & Trucktrek Hoogeloon

Wedstrijd- en Technisch Reglement

1. De deelnemer

1.1 die dit reglement niet naleeft kan uitgesloten worden van deelneming of gediskwalificeerd worden,

1.2 moet een geldig tractorrijbewijs (T-Rijbewijs) hebben en tenminste 16 jaar zijn,

1.3 mag tijdens de wedstrijd niet onder invloed van alcoholische drank of andere stimulerende middelen zijn,

1.4 moet ten alle tijden zijn of haar voertuig op veilige wijze besturen,

1.5 die niet hoeft te trekken of hiervoor niet opgesteld staat mag zich niet binnen de publieksafzetting begeven,

1.6 moet het startnummer duidelijk zichtbaar op de tractor bevestigen,

1.7 die de sleepwagen over de verste afstand verplaatst is winnaar (bij meer full-pulls volgt een finale trek),

1.8 vrijwaart de organisatie van alle schade en aansprakelijkheid die het gevolg zijn van deelname,

1.9 is zelf aansprakelijk voor eventuele verontreiniging (olie, brandstof) op en bij het wedstrijdterrein; deze moet dan door de deelnemer zelf opgeruimd
      worden. Bij lekkend voertuig moet gebruik gemaakt worden van lekbak, stuk plastic of zeiltje,

1.10 die te laat aan de start verschijnt mag geen trekpoging meer doen in de betreffende klasse

1.11 mag met de tractor geen overmatige rookontwikkeling hebben op de openbare weg naar en van het evenement.

2. De tractor

2.1 mag niet voorzien zijn van dubbellucht of banden met stalen kammen, kettingen of iets dergelijks,

2.2 mag totaal niet breder zijn dan 300 cm,

2.3 wordt gewogen met chauffeur (er is daarom een tolerantie van 100 kg),

2.4 mag ballastgewichten hebben mits:

     2.4.1 deze vast en niet verplaatsbaar tijdens de trek op een veilige manier aan de tractor bevestigd zijn,

     2.4.2 deze niet meer dan 10 cm achter de achterwielen uitsteken,

     2.4.3 deze niet hoger dan de achterspatborden bevestigd zijn,

     2.4.4 er een ruimte van minimaal 30 cm hoog en 15 cm breed recht boven de trekhaak vrij is,

     2.4.5 deze maximaal 85 cm (bij 7,5 ton en zwaarder 145 cm) voor de tractor uitsteken, gemeten vanaf de voorzijde van de motorkapgrille,

2.5 mag niet voorzien zijn van (injectie of toevoeging van) andere brandstof dan diesel,

2.6 moet een degelijke veiligheidsbeugel of veiligheidscabine hebben,

2.7 moet WA+ verzekerd zijn, de deelnemer moet dit kunnen aantonen aan de organisatie,

2.8 mag slechts éénmaal in dezelfde klasse deelnemen,

2.9 mag het terrein niet onnodig beschadigen en op het terrein niet te hard rijden (max. 5 km/uur),

2.10 moet een steigerbegrenzer hebben met sleepvoetjes minimaal 10cm x 15cm, de hefinrichting mag hiervoor gebruikt worden als deze degelijk
        geblokkeerd is, de snelkoppelingen degelijk vergrendeld zijn en de sleepvoetjes niet kunnen kantelen zie figuur 1, dit geld voor alle 2-wiel aangedreven
        tractoren. 

2.11 mag geen verbinding tussen de hefarmen of steigerbegrenzer hebben die een gevaar of belemmering is voor het aanpikken,

2.12 moet een degelijke trekhaak hebben die (zie figuur 2):

     2.12.1 een inpikoog heeft van minimaal 75 mm,

     2.12.2 een aankoppelhoogte heeft die niet hoger is als gesteld voor betreffende klasse,

     2.12.3 geen topstang verbinding heeft met een punt boven het hart van de achteras,

     2.12.4 in alle richtingen spelingvrij is gemonteerd,

     2.12.5 de ketting dient verticaal ingehaakt te kunnen worden.

     2.12.6 indien er sprake is van voorasvering, in de laagste stand van de voorasvering gemeten wordt,

     2.12.7 een trekhaakhoogte heeft van max 50 cm tot in de 7,5 ton klasse

     2.12.8 een trekhaakhoogte heeft van max 60 cm in de 8.5 ton klasse en hoger

     2.12.9 Een ruimte van 150 mm breed en 300 mm hoog boven de trekhaak dient vrij te blijven van elk obstakel (inclusief gewichten en
                  steigerbegrenzers) voor gemakkelijk aan- en afkoppelen aan de sleepwagen.

2.13 moet aan de voorkant een aanhaakpunt hebben i.v.m. wegslepen,

2.14 die een turbo heeft met uitlaat zonder geluiddemper moet een uitlaat hebben voorzien van een kruis,

2.15 dient voorzien te zijn van werkende remmen,

2.16 motor mag niet draaien zonder bestuurder,

2.17 mag tijdens het rijden maar voorzien zijn van één persoon,

Figuur 1: Tekening steigerbegrenzer

Figuur 2: Maatvoering trekoog en topschalm

Verder zal bij problemen of wijzigingen de organisatie beslissen!

3. De trekpoging

3.1 de eerste tractor in iedere klasse heeft een proeftrek. Als de afstelling van de sleepwagen dan wijzigt, mag de desbetreffende tractor opnieuw een
      trekpoging doen,

3.2 mag niet verreden worden met bijrijder(s) op de tractor,

3.3 moet met een strakgetrokken aankoppeling beginnen, rukken is niet toegestaan, ook niet tijdens de trekpoging,

3.4 mag pas gestart worden als de begin- en eindvlagger de groene vlag geven,

3.5 mag niet onderbroken worden door mechanisch te schakelen,

3.6 mag niet gedaan worden met gebruik van hefmechanismen (bedoeld voor vering) aan de assen,

3.7 wordt altijd gediskwalificeerd wanneer de tractor tijdens de trekpoging:

     3.7.1 buiten de wedstrijdbaan komt (= aanraken of overschrijden van de krijtlijnen),

     3.7.2 onderdelen verliest, tenzij dit gevolg is van duidelijk merkbare materiaalbreuk in de aandrijflijn of turbo,

     3.7.3 overmatig vloeistof verliest (= constante stroom vloeistof op de baan), tenzij dit gevolg is van duidelijk merkbare materiaalbreuk in de aandrijflijn,

     3.7.4 het maximaal toegestane toerental overschrijdt,

     3.7.5 niet stopt na het geven van de rode vlag (afvlaggen),

3.8 mag éénmaal overgedaan worden en dan vervalt het resultaat van de eerste trekpoging als:

     3.8.1 de deelnemer die de proeftrek gedaan heeft de trekpoging over wilt doen en dit aan de eindvlagger doorgegeven heeft vóórdat de volgende
              deelnemer gestart is,

     3.8.2 het gas dicht gedaan wordt vóórdat de sleepwagen 30 meter heeft afgelegd (m.u.v. de proeftrek, waarna de eerstvolgende tractor de proeftrek
              heeft), dan wordt de baan niet opnieuw bewerkt. (Als er dan gestopt is vanwege materiaalbreuk mag de trekpoging na de 
laatste tractor in de
              klasse over gedaan worden). In een finale mag de trekpoging ook opnieuw gedaan worden als het gas dicht gedaan 
wordt voordat de sleepwagen
              30 meter heeft afgelegd.  

4. Klassen specificatie

In de onderstaande tabel zijn alle klasse weergegeven. Er is te zien wat het maximaal vermogen per klasse is met daarachter de maximale trekhaakhoogte.

KlasseMax PKTrekhaakhoogte
A: 3,0 ton Standaard8050 cm
B: 3,5 ton Standaard9050 cm
C: 4,0 ton Standaard10050 cm
D: 4,5 ton Standaard12050 cm
E: 5,0 ton Standaard13050 cm
F: 5,5 ton Standaard15050 cm
G: 6,5 ton Standaard18050 cm
H: 7,5 ton Standaard22050 cm
I: 8,5 ton Standaard26060 cm
J: 9,5 ton Standaardvrij60 cm
K: 11,0 ton Standaardvrij60 cm

5. Voor standaardtractoren gelden de volgende regels:

5.1 De tractor moet een standaard landbouw- of fabriekstractor zijn zonder wijzigingen. Bij twijfel door de wedstrijdjury is het de deelnemer die moet
      bewijzen dat de tractor een ongewijzigd is.

5.2 De complete hefinrichting en standaard aftakas moeten aanwezig zijn.

5.3 De banden mogen niet opgesneden zijn. Dubbel lucht, stalen kammen of kettingen zijn ook niet toegestaan.

5.4 De maximale breedte is 3 meter. Vrije landbouwklasse mag breder zijn, mits veilig.

5.5 Mag niet voorzien zijn van (injectie of toevoeging) andere brandstof dan diesel, uitzondering hierop vormen de nieuwe generatie tractoren met
      toevoeging van Ad Blue.

5.6 Alle onderdelen van de tractor dienen deugdelijk vast te zitten (accu, wielen, gewichten). Gewichten los in de cabine is niet toegestaan.

5.7 Originele motorkappen met merk en type aanduiding zijn verplicht.

5.8 Het toerental van de tractor mag niet meer dan 2700 omw./min. zijn. Bij twijfel kan de organisatie na de Trekpoging het toerental meten. ( toerenmeter
      van de organisatie is leidend )

5.9 De tractor mag geen overmatige rookontwikkeling maken en niet optoeren bij de start.

5.10 De indeling in reeksen gebeurd door elke organisatie afzonderlijk, tenzij de wedstrijd deel uitmaakt van een specifieke competitie, dan worden deze
        reeksen aangehouden.

5.11 Uitlaten van tractoren met turbo moeten voorzien zijn van een kruis in de uitlaat tenzij de originele demper gebruikt wordt.

6. Voor Boerensporttractoren gelden de volgende regels:

6.1 De tractor moet voorzien zijn van de standaard achterbrug, de standaardbehuizing van de versnellingsbak en een standaard motorblok. Deze
      combinatie moet geleverd zijn in een standaard landbouwtractor. Het voorfront dient origineel te zijn. Er mag maximaal 1 turbo aanwezig zijn.

6.2 De motor moet origineel zijn en mag niet opgeliterd zijn.

6.3 De brandstofpomp mag bij alle tractoren een Bosch A en CAV Minimec (Simms) zijn of moet uiterlijk origineel zijn. P-pompen, Bosch MW-pompen of
      licenties daarvan zijn alleen toegestaan mits origineel op de tractor geleverd. Motor met pomp bepaald immers het type tractor.

6.4 De in- en uitlaatspruitstukken mogen niet merkvreemd zijn, de voet aanpassen mag echter wel.

6.5 Werkend toerentalsignaal met max 2700 onw/min

6.6 De brandstof moet diesel zijn.

6.7 Noodstop verplicht (Boerensport EPS noodstop)

     6.7.1 Noodstop dient een oog gemonteerde te zitten van 50mm doorsnee

6.8 De tractor moet voorzien zijn van een dodemansgashendel. De gashendels dient zo te werken dat bij meer gas de hendel naar voren moet worden
      gedrukt.

6.9 Tussen de motor en het koppelingshuis is een tussenplaat toegestaan, mits deze standaard op de trekker aanwezig is.

6.10 De aandrijflijn bestaande uit motor, koppelingshuis, versnellingsbak en achterbrug, moeten aan elkaar passen zonder tussenplaten, flenzen of
        aangelaste delen.

6.11 De turbo moet op de originele plaats zitten.

6.12 Een intercooler als ook waterinjectie zijn verboden.

6.13 Opgesneden banden zijn verboden.

6.14 De hefinrichting dient aanwezig te zijn (eventueel zonder hefarmen).

6.15 Zichtbare turbo’s van tractoren moeten afgeschermd worden met minimaal 2 mm plaatstaal.

6.16 Tractoren die gebruik maken van een turbo, dienen zo kort mogelijk bij de turbo in de uitlaat 2 bouten M10 (8.8), kruislings op een zichtbare plaats
        door de uitlaatpijp gemonteerd te hebben. Indien de luchtinlaat naar de zijkant is gericht moet ook hierin een kruis van gemonteerd worden. Indien de
        uitlaatpijp groter is dan 90 mm moet er 2 bouten M10 kruislings en 45° gedraaid t.o.v. van het eerste kruis geplaatst worden. De bevestiging van de
        bouten dienen vast te zitten aan de turbo.

6.17 De indeling tijdens de wedstrijd gebeurd door elke organisatie afzonderlijk, tenzij de wedstrijd deel uitmaakt van een specifieke competitie, dan                      worden deze reeksen aangehouden.

6.18 Alle Boerensport tractoren zijn verplicht een deugdelijke steigerbegrenzer te hebben.

KlasseTrekhaakhoogte
L: Boerensport 4,5 ton50 cm
N: Boerensport 6,0 ton50 cm
O: Boerensport 6,5 ton50 cm
P: Boerensport 7,5 Ton50 cm
Q: Boerensport 8,5 ton50 cm